Akár
$40.00 USD
havonta
Remote Backup (20GB)
20 GB
Akár
$5.00 USD
havonta
Personal Remote Backup (0 - 5 GB)
Minimum 5 GB
Akár
$20.00 USD
havonta
Remote Backup (30GB)
10 GB
Akár
$20.00 USD
havonta
Remote Backup (40GB)
10 GB
Akár
$20.00 USD
havonta
Remote Backup (50GB)
10 GB
Akár
$120.00 USD
havonta
Remote Backup (60GB)
60 GB
Akár
$20.00 USD
havonta
Remote Backup (70GB)
10 GB
$70.00 USD
havonta
Remote Backup - Custom
Bring Your Own Device
Akár
$20.00 USD
havonta
Remote Backup Bronze (10 GB)
10 GB